Kryptosporider är encelliga parasiter av vilka man i nuläget känner till ett tiotal arter. Cryptosporidium parvum (C. parvum)är den art som förorsakar diarré hos småkalvar och hos flera andra djurarter (t.ex. svin, häst, får) och dessutom hos människor.1Andra arter av...

lue lisää