Terveydenhuolto

Lehmälääkärit.com Terveydenhuolto

— Tuottavuutta Hyvinvoinnilla!

Haluatko enemmän maitolitroja tankkiin, terveempiä vasikoita, parempia päiväkasvuja tai vaikkapa lyhyemmät poikimavälit? Sinä määrität tavoitteet – me autamme toteutuksessa!

Lehmälääkärit.com arvot ovat: Laatu. Osaaminen. Asiakaspalvelu ja Vastuu. Pitääksemme lupauksemme, Lehmälääkärit.com TH®  eläinlääkärit hakevat uutta tietoa ja kehittävät osaamistaan jatkuvasti – sekä kotimaassa että ulkomailla. Meille terveydenhuolto ei  ole tarkastuskäynti. Modernin nautaterveydenhuollon tavoitteet ja resurssit määrää asiakas – me autamme askelmerkkien suunnittelussa. 

Tutustu tarjoamiimme terveydenhuoltopalveluihin TH®  Vuoteen, TH®  Huolenpitoon ja TH®  Täsmään. Muista myös SimHerd – eläinterveyden ekonomian mallinnus!

Valitse sopiva Lehmälääkäri, ota yhteyttä ja kysy lisää!

TH® Vuosi

Lehmälääkärit.com Vuosi on terveydenhuollon vuosikatsaus. Se on yhteenveto kuluneesta vuodesta –
Missä onnistuimme? Mitä ensi vuonna? Asetetaan realistiset tavoitteet seuraavalle vuodelle ja mietitään yhdessä keinot. TH® Vuosi -käynnin oheen voit myös ostaa lisäpalveluna SimHerd mallinnuksen: mihin eläinterveyden eurot ohjaavat terveydenhuoltoa? Mihin kannattaa panostaa – mihin ei?

Käynnin yhteydessä täytetään tarvittaessa myös Nasevan vuosikatsauslomake. Lisäksi saat erillisen Lehmälääkärit.com TH® Vuosi suunnitelman, johon kootaan tärkeimmät konkreettiset toimenpiteet vuodeksi eteenpäin, niiden tekijät ja aikataulu.

TH® Vuosi tilakäynnille on varattu 2–4 tuntia aikaa, joka käytetään eläinosastojen kiertämiseen sekä Nasevalomakkeen täyttöön. Jos käynnillä tulee esiin joku laajempaa paneutumista vaativa kokonaisuus, laadun takaamiseksi sen selvitystä varten varataan uusi aika.

Paketin laajuteen vaikuttaa eläinmäärä ja toteutunut kokonaisajankäyttö (sis. valmistelu, tilakäynti ja terveydenhuoltosuunnitelma).

Hintaan (alv 0%) lisätään km-korvaus 0.59€/km (alv 0%). Ei käyntimaksua.

Lehmälääkärit.com TH® Vuosi hinnasto (alv 0%):

Lypsylehmä- ja emolehmäkarjat
Lihanauta- tai vasikkakasvattamot

Hinta€
400 S
600 M
900 L

Paketin valinta tapahtuu terveydenhuoltokäynnin sopimisen yhteydessä.

SimHerd eläinekonomian mallinnus käynnin yhteydessä 300€ + alv 24%.

 

TH® Huolenpito

Lehmälääkärit.com TH® Huolenpito ajatuksena on tarjota laajempia mahdollisuuksia käyttää eläinlääkärin ammattitaitoa hyväkseen oman karjan terveydenhuollossa, tilanteen seurannassa ja tilan kehittämisessä. Lehmälääkärit.com
TH® Huolenpito on tarkoitettu asiakkaille, jotka haluavat säännöllisiä käyntejä ja laajempaa konsultaatiota omalta terveydenhuoltoeläinlääkäriltään. Tämä onnistuu myös etänä!

Huolenpitosopimukseen voi terveydenhuollon lisäksi kuulua esimerkiksi hedelmällisyyskäynnit, lääkeluovutus, laaja etätuki ja vaikkapa säännöllinen tavoiteseuranta, esimerkiksi utareterveyden osalta. Tällöin sovit yhdessä eläinlääkärisi kanssa mitä mittareita ja kuinka monta tuntia kuussa hän seuraa, ja miten hän ne sinulle raportoi. Voit myös pyytää häneltä kirjallisia työohjeita erilaisista aiheista esim. työntekijöille tai lomittajille. Kaikelle työlle voit itse asettaa maksimituntimäärän. Työt laskutetaan aina toteutuneiden työtuntien mukaan. Voit itse valita haluamasi palvelut tarjoamaltamme listalta.  Lehmälääkärisi esittelee Sinulle täyden listan käynnin yhteydessä.

Lehmälääkärit.com TH® Huolenpito onnistuu myös etänä! Tämä voi sisältää säännöllistä raporttien seurantaa, tulkintaa, lääkitysohjeiden suunnittelua ja muuta neuvontaa. Palaveria pidetään vähintään 4 kertaa vuodessa. Suositellaan kuitenkin vähintään yhtä tilakäyntiä vuodessa – tämä helpottaa ja parantaa neuvonnan laatua. 

Valtaosa asiakkaistamme on jo valinnut TH® Huolenpito kokonaisuuden ja se on räätälöity kullekin tilalle sopivaksi. Asiakkaat arvostavat eläinlääkärin panosta ja osaamista tilan tuottavuuden parantamisessa. Lisäksi he tietävät, että käynti on häiriötön ja siihen on varattu runsaasti aikaa. Tämä on todellista tiimityötä — terveydenhuoltoa, jonka tulokset ovat todistetusti erittäin hedelmällisiä!

Hinta: 90€/tunti plus 0,59€/km plus alv 24%. Ei käyntimaksua. Laskutus toteutuneen ajan mukaan. Vähimmäiskäyntimäärä TH® Huolenpidossa 4 krt/vuosi. 

TH® Täsmä

Lehmälääkärit.com TH® Täsmä tarjoaa nimensä mukaisesti ratkaisun avaimia johonkin tiettyyn, ennalta määritettyyn terveydenhuollon aiheeseen. Kyseessä voi olla ongelmatilanne: esimerkiksi utareterveys, ripuloivat vasikat,
huonot päiväkasvut tai äkillinen sorkka- tai tarttuvien tautien aiheuttama
epidemia. Kyseessä voi olla myös laajennusajatusten pohtiminen yhdessä tai navetan pohjapiirustusten kommentointi. Täsmä -käynnin aihe voi myös olla riskinhallintasuunnitelman teko, jonka avulla minimoidaan tarttuvien tautien pääsy tilalle ja leviäminen tilan sisällä.

Lehmälääkärit.com TH® Täsmä on huikea palvelu Sinulle, joka olet valmis ja motivoitunut tarttumaan härkää sarvista! Tämänkaltainen palvelu ja ongelmanratkaisu vaatii eläinlääkäriltä erityisosaamista ja erinomaisia kommunikaatiotaitoja. Tämän vuoksi Lehmälääkärit.com Täsmä -käynnin tekevä eläinlääkäri on joko itse syvällisesti perehtynyt selvitettävän ongelman aihealueeseen tai hän ottaa mukaansa tilakäynnille kokeneen Lehmälääkärit.com -kollegan.

Parhaan tuloksen saavuttamiseksi vastuueläinlääkäri perehtyy tilan ongelmaan raporttien ja
muiden esitietojen avulla jo ennen tilakäyntiä. Tilakäynti tehdään sovittuna päivänä ja sovittuna
aikana, asiakkaan tahdissa. Asiakas saa tilakäynnillä yhdessä sovittujen asioiden pohjalta kirjallisen
suunnitelman aikatauluineen, jota lähdetään johdonmukaisesti toteuttamaan. Suunnitelma on aina tilakohtainen –paras mahdollinen juuri Sinulle! Ongelman ratkeamista seurataan sovitusti joko puhelimitse,
viestein tai verkkopalaverien muodossa.

Lehmälääkärit.com TH® Täsmä maksaa (todistetusti) itsensä takaisin moninkertaisesti, edellyttäen
että yhdessä sovitut asiat toteutetaan.

Hinta: 120€/tunti plus km 0,59€/km (alv 0%)Ei käyntimaksua.

SimHerd eläinterveyden talousmallinnus LYPSYKARJATILOILLE

SimHerdin perusajatus on laskea tilan itse tarjoamilla luvuilla merkittävimpien eläinterveyteen ja terveydenhuoltoon liittyvien mittareiden vaikutukset yrityksesi katetuottoon, työ- ja eläinmääriin. Taloudellisesti suurimmat tekijät lysykarjatilojen eläinterveydessä ovat: utareterveys, ontumat, aineenvaihduntasairaudet ja hedelmällisyys yhdistettynä poistoihin ja kuolleisuuslukuihin.

SimHerd perusraportin ja lisämallien perusteella saat tietää ne eläinterveyden osa-alueet joihin Sinun kannattaisi rahallisesti panostaa ja mihin ei.

Lehmälääkärin kanssa keskustellessa – joko tilalla tai etäpalvelussa – mietitte yhdessä realistiset tavoitteet sairauksien vähentämiseksi tai vaikkapa hedelmällisyyden parantamiseksi. Mihin sinä pystyt sitoutumaan? Mihin voimavarasi ja aikasi riittävät? Ja mikä tärkeintä, mietitään yhdessä miten tavoitteet saavutetaan ja miten toteutumista seurataan!

Palvelun hinta etänä tai tilakäynnin yhteydessä: 300€ plus alv 24%.

Lehmälääkärit.com Akuutti

Pieni osa Lehmälääkäreistämme tarjoaa Lehmälääkärit.com Akuutti -palvelua. Akuutti on perinteinen, nopea käynti, jossa hoidetaan sairasta eläintä. Akuuttikäynnit varataan omalta eläinlääkäriltä (tarkista saatavuus). Hinta (alv 0%) muodostuu käyntimaksusta (50€), käytetystä ajasta (100€/tunti) sekä km-kustannuksista (0.59€/km). Loppusummaan lisätään käytetyt lääkkeet ja tarvikkeet.  Klo 16 jälkeen iltaisin sekä viikonloppuisin toimenpidemaksuun lisätään päivytyskorotus +50%.

Lehmälääkärit.com Kirurgia

Osa Lehmälääkäreistämme tarjoaa kirurgisia palveluita — kysy lisää lähimmältä Lehmälääkäriltäsi! Nautakirurgia tapahtuu aina tuotantotiloilla. Operaatiot ja niiden hinnat (alv 0%) oheisessa taulukossa. Hintoihin lisätään käytetyt tarvikkeet ja lääkkeet. Klo 16 jälkeen iltaisin sekä viikonloppuisin  toimenpidemaksuun lisätään päivytyskorotus +50%.

Etkö löytänyt toimenpidettä listasta? Kysy omalta Lehmälääkäriltäsi lisää!

Juoksutusmahaleikkaukset
Perinteinen menetelmä
300€
Keisarinleikkaus 490€
Naulaleikkaukset (rumenotomia) 490€
Muut vatsaonteloleikkaukset 300€
Vasikoiden napaoperaatiot
Helppo (esim. tyrä, ei paisetta)
Vaativa (esim. vatsaontelopaise)
120€
200€
Vedinkirurgia (vaikeusasteen mukaan) 110-160€
Teaser- eli merkkaajasonnioperaatio 150€
Vasikan jalkamurtuman kipsaus 120€

Tilaa uutiskirje