Talouden huomioiminen on itsestään selvä osa modernia nautaterveydenhuoltoa. Suomessa eläinlääkärien käytössä olevat laskurit ovat perustuneet ns. palikkamatematiikkaan ja excel-laskentaan, joissa pohjana on käytetty erilaisia keskiarvoja meiltä ja maailmalta. Nämä antavat hyviä arvioita, mutta jokainen tila on erilainen..

Lehmälääkärit.com eläinlääkärit marssittavat ensimmäisenä Suomessa tilojen omiin lukuihin perustuvat eläinterveyden eurot esiin! Laskelmat tehdään Sinun yrityksesi hinnoilla ja Sinun karjasi sairastuvuusluvuilla. Kun talous on tiukoilla, on todella tärkeä löytää ne eläinterveyden osa-alueet, mihin kannattaa rahallisesti panostaa ja mihin ei.

Mikä SimHerd on ja mitä se tekee?

SimHerd on tanskalaisten kehittämä laskentatyökalu, joka perustuu vuosien kehitystyöhön Aarhusin yliopiston kanssa. Se on laajasti käytössä Tanskassa ja laskelmia käytetään siellä mm. investointihakemusten tukena.

SimHerdin perusajatus on laskea tilan itse tarjoamilla luvuilla merkittävimpien eläinterveyteen ja terveydenhuoltoon liittyvien mittareiden vaikutukset yrityksesi katetuottoon, työ- ja eläinmääriin. Taloudellisesti suurimmat tekijät lypsykarjatilojen eläinterveydessä ovat: utareterveys, ontumat, aineenvaihduntasairaudet ja hedelmällisyys yhdistettynä poistoihin ja kuolleisuuslukuihin.

Mitä minun tilani hyötyy SimHerd – mallinnuksesta? Tutustu alla muutamaan esimerkitilanteiseen, jossa SimHerdiä voidaan käyttää.

Esimerkki 1: Tarmo Tuottajan mielestä hänellä on ongelmia vähän joka paikassa, aiheuttaen jatkuvaa harmia ja ongelmia tilan kannattavuuteen. Tehtävää olisi niin paljon, ettei mistään saa kiinni. SimHerd mallinnuksen avulla selvitimme, minkä osa-alueen parantamisesta Tarmo hyötyisi rahallisesti eniten nyt ja pitkällä aikavälillä. Ihan ensimmäisenä huomasimme kuinka hienolla tasolla hedelmällisyysasiat ovat – niihin ei kannata panostaa, ei myöskään aineenvaihduntasairauksiin. Tämä kertoo, että Tarmo taitaa olla aika haka ruokinnassa! Hyvä Tarmo! Tarmon tilanteessa suurin taloudellinen hyöty ja tuottavuus saataisiin aikaiseksi parantamalla utareterveyttä. Vuosittaisena katetuottona jopa 14 300 euroa, jos utaretulehdusten määrä puolitettaisiin. Kävimme läpi mitä toimenpiteitä tulosten saavuttaminen hänen tilallaan vaatisi, mietimme onko ne toteutettavissa ja sen pohjalta teimme realistiset laskelmat ja suunnitelmat, miten edetä. Lopullisten laskelmien avulla saimme myös selville, kuinka paljon utareterveyden aiheuttamat kulut ovat tällä hetkellä ja kuinka paljon Tarmon kannattaa investoida utareterveyden parantamiseen. Tarmo oli tyytyväinen: hänelle oli nyt selkeää, mihin ja miten kannattaa panostaa ja mistä ei tarvitse enää olla huolissaan.

https://kauppa.lehmalaakarit.com/wp-content/uploads/2019/04/N%C3%A4ytt%C3%B6kuva-2019-4-12-kello-10.31.25-300x120.png Kuva Esimerkki 1. perusraportista, josta voitiin laseka että nykyiset utaretulehdusten kustannukset ovat jopa 28 600 euroa vuodessa.

Esimerkki 2. Mahtimaito OY:llä pyyhkii hyvin – eläimet pysyvät terveinä, ei ole halvauksia, tiinehtyvyydet huipussaan ja lehmät kiittävät kovalla tuotoksella. Mahtimaito OY ei kuitenkaan halua pysähtyä, vaan panostaa taas seuraavaan askeleeseen – mutta mikä se on? Onko jotain mihin vielä rahallisesti kannattaisi satsata lisää? Mahtimaito OY:n SimHerd tulosten perusteella he ovat jo niin hyviä utare- ja jalkaterveydessä, että lisäpanostukset eivät enää kannata. Sen sijaan näyttäisi, että panostaminen hedelmällisyyteen ja lehmien kestävyyteen karjassa toisi suurimmat tuotot. Mahtimaidon kanssa mietimme aika pitkällekin, mitä kannattaisi tehdä ja miten hedelmällisyyttä voisi parantaa. Katsoimme mallista myös, miten parantunut hedelmällisyys vaikuttaa eri eläinryhmien tilantarpeeseen sekä työmääriin: vasikoita ja poikimisia tulee enemmän – onko tekijöitä ja tilaa? Testasimme myös, miten lihasiemennysten lisääminen tietylle lehmäpopulaatiolle vaikuttaisi katteisiin ja eläinmääriin ja sitä kautta myös työmääriin.

 

 

 

Esimerkki 3. Onnilehmä OY on juuri laajentanut rajusti ja ostanut lehmiä ympäri Suomea. Sorkkaterveyssuunnitelmaa ei ollut ennen lehmien tuloa navettaan, eikä oikeastaan sellaisesta ollut kuultukaan. Nyt on löysä housussa, mutta omistajat ovat epäileväisiä, kannattaako siltikään investoida automaattisiin sorkkakylpyaltaisiin? Laskettiin kustannukset 400 eläimen karjassa, 10 000 tuotoksella, maidon hinnalla 0,34 ja 45 poisto-%:lla.
Ontuvien lehmien määräksi arvioitiin 40% ja tarttuvien tulehdusten (DD ja ajotulehdukset) riski karjassa 30%. Muiden sairauksien esiintyvyyteen ei puututtu ollenkaan. Onnilehmä OY:n tämänhetkinen vuosittainen kustannus ontumisen takia on noin 45 000 euroa.

 

 

 

 

Näin paha tilanne ei korjaannu silmänräpäyksessä. Laskimme, että jos pystymme vähentämään ontuvien lehmien määrää 25%:iin ja tarttuvien sorkkasairauksien määrää 20%:iin, saisimme vuodessa jo 9 800€ säästön, jonka turvin automaattiallas ja osaavan sorkkurin käynnit saadaan maksettua. Tutkimusten ja vankan kokemuksen perusteella ontumien ja tarttuvien sorkkasairauksien määrä vähenee tehokkaalla sorkkakylpyohjelmalla ja laadukkaan sorkkahoitajan avulla paljon enemmänkin, joten laskelma tehtiin “pessimisti ei pety” -asenteella. Luvut saatuamme päätimme tehdä tilalle TH®Täsmä -käynnin ja kunnollisen sorkkaterveydenhuoltosuunnitelman, jotta tilanne saadaan haltuun.

SimHerd on saatavina myös Etäpalveluna!

Jotta SimHerd mallinnus olisi saatavilla mahdollisimman monelle asuinpaikkakunnasta riippumatta, päätimme tarjota palvelua myös etänä!

SimHerd etäpalvelussa juttelet Lehmälääkärin kanssa tunnin   verran Teams-palvelun välityksellä. Lehmälääkäri lähettää sinulle kutsulinkin, josta pääset keskusteluun mukaan!  Puhelun aikana käydään läpi yrityksesi SimHerd perusraportti ja perehdytään tarkemmin niihin osa-alueisiin, joihin Sinun kannattaisi karjasi terveydenhuollossa panostaa.

Keskustelun myötä mietit yhdessä Lehmälääkärin kanssa realistiset tavoitteet sairauksien vähentämiselle. Mallinnus tästä tavoitetilanteesta tehdään puhelun aikana. Tämän pohjalta muodostuvat ne todelliset eläinterveyden eurot – niissä puitteissa, johon itse olet valmis sitoutumaan. Esimerkkinä: kaikkien ei ole realistista puolittaa utaretulehdusten määrää – mutta miten eläinterveys paranisi, jos joka viides tulehdus jäisi pois? Miten se saavutettaisiin Sinun tilallasi? Vai keskitytäänkö johonkin aivan muuhun osa-alueeseen ja annetaan tulehdusmäärien olla ennallaan?

Miten SimHerd Etä toimii käytännössä?

  1. Osta SimHerd etä -palvelu verkkokaupasta
  2. Saat SimHerd esitietolomakkeen linkkinä “Kiitos ostoksestasi” sähköpostin yhteydessä.
  3. Lue huolellisesti ohjeet esitietolomakkeen täyttämiseen. Huom. varaathan aikaa tietojen etsimiseen – mitä tarkemmat luvut, sen tarkempi mallinnus!
  4. Palauta lomake (tiedostona, skannattuna tai valokuvana) sähköpostilla osoitteeseen info(at)lehmalaakarit.com tai perinteisellä postilla osoitteeseen Lehmälääkärit.com Oy Ohjastie 4 B 7 01900 Nurmijärvi.
  5. Olemme yhteydessä viimeistään viikon kuluessa esitietolomakkeen saapumisesta puhelimitse – sovitaan aika ja kysymme vielä mahdollisia tarkentavia kysymyksiä!
  6. Saat meiltä kutsun Microsoft Teams-palaveriin (viestin lähettäjäkentässä lukee Microsoft Teams). Voit osallistua sekä puhelimella, tietokoneella että tabletilla. Äänenlaatu on paras, jos Sinulla on käytössäsi kuulokkeet.
  7. Sitten ei muuta kuin kuppi kaffetta eteen ja innolla tulosten ja suunnitelmien kimppuun!
  8. Lisäohjeita saat sinuun yhteydessä olevalta Lehmälääkäriltä.

 

Lisätietoja SimHerdistä: www.simherd.com