Hyvä asiakkaamme,

Koronavirusepidemian takia asetetut rajoitustoimet eivät vaikuta Lehmälääkärit.com:n toimintaan.
Ruokaviraston 17.3.2020 antaman ohjeen mukaan eläinlääkäripalvelujen tuottaminen on yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittinen tehtävä. Eläinlääkäripalvelujen ensisijaisena tavoitteena poikkeusoloissa on
varmistaa elintarvikehuoltoa. Lisäksi eläinlääkäripalvelujen tavoitteena on varmistaa eläinten hyvinvointia.
Ohjeistuksen mukaan kaikkien tuotantoeläinten hedelmällisyyshoidot ja vasikoiden nupoutukset hoidetaan resurssien mukaan. Terveydenhuoltokäynnit pyritään tekemään valtakunnallisten terveydenhuolto-ohjelmien ohjeistuksen mukaisesti ja lääkkeiden varalle luovutuksen ehdot pysyvät ennallaan lukuun
ottamatta rokotteiden luovuttamista. Näin ollen myös Uudellamaalla asuvat eläinlääkärimme voivat jatkaa toimintaansa, mikäli Uudenmaan raja
päätetään sulkea muulta kuin välttämättömältä liikenteeltä. Työn luonteen (eläinten terveyden- ja sairaanhoito) ja elinkeinon harjoittamisen vuoksi työmatkamme ovat välttämättömiä eikä työn tekeminen etätyönä ole useinkaan mahdollista. Työmatkat tulevat olemaan välttämättömiä myös lakisääteisten
velvollisuuksien täyttämiseksi lääkkeiden varalle luovutuksen ehtojen pysyessä ennallaan.
Muilta osin noudatamme aiemmin ilmoittamiamme toimintatapoja koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi.
Turvaattehan tekin eläinlääkäreidemme terveyden ilmoittamalla meille etukäteen lievistäkin flunssan oireista tai altistumisestanne koronavirustartunnalle edellisen 14 vrk aikana!

Lääkkeiden saatavuustilanne

Lääkkeiden saatavuudessa ei ole edelleenkään ollut ongelmia. Koronavirustilanteesta johtunut ennätyksellisen suuri tilauskanta tukkuliikkeissä on kuitenkin heijastunut ajoittain puutteellisina toimituksina, tilauksia puretaan saapumisjärjestyksessä. Lääkkeiden toimitukset ovat tukkuliikkeissä etusijalla, joten etenkin ei-lääkkeellisten tuotteiden (rehut, tarvikkeet) jakelussa saattaa ilmetä puutteita. Osassa tuotteista, esimerkiksi käsihuuhteissa ja suunsuojissa, on suuren kysynnän vuoksi edelleen tilapäisiä toimituskatkoksia. Suojaus- ja desinfiointituotteiden tilausmääriä on myös kohtuullistettu tarvittaessa. Tällä
pyritään tasaiseen niukkuuden jakamiseen.
Tarkkailemme terveysviranomaisten tiedotteita ja ilmoitamme teille heti, mikäli tämänhetkinen linjauksemme vaatii muutoksia.
Kiitämme yhteistyöstä, pysytään kaikki terveinä!

terveisin,
Lehmälääkärit.com:n eläinlääkärit

Linkkejä:

Ett ry:n yleinen linjaus
Ruokaviraston tiedote
THL:n tiedote
Työterveyslaitoksen toimintaohje