Eva-Lina Sandell

 • Utexaminerad från Helsingfors universitet våren 2016
 • Vikarierat som kommunalveterinär I Österbotten och Mellersta Österbotten
 • Hemma från Kronoby, bor nu i Helsingfors
 • Arbetar främst i Södra Finland, men rör sig regelbundet också i Österbotten.
 • Hoppas i framtiden få specialisera sig inom produktionsdjurshälsovård
 • Är speciellt intresserad av juverhälsa och kalvars välmående
 • Betjänar såväl på svenska som på finska
 • Valmistunut eläinlääkäriksi Helsingin yliopistosta 2016
 • Työskennellyt praktiikassa vuodesta 2015 kunnaneläinlääkärin sijaisena Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla
 • Kotoisin maatilalta Kruunupyystä, asuu nyt Helsingissä
 • Työskentelee Etelä-Suomessa, mutta liikkuu myös säännöllisesti Pohjanmaalla.
 • Tulevaisuuden tavoitteena erikoistuminen nautojen terveyden- ja sairaanhoitoon
 • Erityisinä kiinnostuksen kohteina utareterveys ja vasikoiden terveydenhuolto
 • Äidinkieli ruotsi

Vanhempainvapaalla

“Det är en stor förmån att få vara del av detta kunniga och inspirerande team. Här får jag fokusera på det jag är mest intresserad av, nämligen kor. Jag ser fram emot att träffa producenterna och göra detta viktiga och roliga hälsovårdsarbete tillsammans. Jag vill alltid utvecklas och lära mig nytt och väntar med spänning på de nya utmaningar som arbetet för med sig!”

“On iso etu saada olla osaa ammattitaitoista ja innostavaa tiimiä. Tässä saan keskittyä nautoihin ja terveydenhuoltoon, jotka ovat lempityötäni. Odotan innolla että pääsen tapamaan tuottajia ja tekemään tätä tärkeää ja hauskaa terveydenhuoltotyötä yhdessä. Haluan aina kehittyä ja oppia uutta ja otan innolla uudet haasteet vastaan, joita tämä työ tuo tullessaan.”

Tilaa uutiskirje