SimHerd eläinterveyden ekonomia – mitä se on?

SimHerd eläinterveyden ekonomia – mitä se on?

Talouden huomioiminen on itsestään selvä osa modernia nautaterveydenhuoltoa. Suomessa eläinlääkärien käytössä olevat laskurit ovat perustuneet ns. palikkamatematiikkaan ja excel-laskentaan, joissa pohjana on käytetty erilaisia keskiarvoja meiltä ja maailmalta. Nämä...
Kryptosporidios hos kalvar

Kryptosporidios hos kalvar

Kryptosporider är encelliga parasiter av vilka man i nuläget känner till ett tiotal arter. Cryptosporidium parvum (C. parvum)är den art som förorsakar diarré hos småkalvar och hos flera andra djurarter (t.ex. svin, häst, får) och dessutom hos människor.1Andra arter av...
Kinkkinen kryptosporidioosi

Kinkkinen kryptosporidioosi

Cryptosporidium parvum – alkueläimen aiheuttama vasikkaripuli leviää Suomessa, ja sen merkitys taudinaiheuttajana on kasvanut vuosi vuodelta. Viime vuonna Ruokaviraston vasikkaripulinäytteistä 72:ssa todettiin C. parvum (näytteitä kokonaisuudessaan 218 kpl). Tämän...