Koronavirustiedote asiakkaille

Koronavirustiedote asiakkaille

Hyvä asiakkaamme, Koronavirusepidemian takia asetetut rajoitustoimet eivät vaikuta Lehmälääkärit.com:n toimintaan. Ruokaviraston 17.3.2020 antaman ohjeen mukaan eläinlääkäripalvelujen tuottaminen on yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittinen tehtävä....
Bioturvallisuus terveydenhuollon työvälineenä

Bioturvallisuus terveydenhuollon työvälineenä

  Kryptosporidioosi, Mycoplasma bovis, salmonella, DD – tässä muutamia esimerkkejä Suomessa tavatuista tarttuvista, naudoilla esiintyvistä eläintaudeista. Euroopassa yleisesti esiintyvien tarttuvien eläintautien listaan voi lisätä esimerkiksi naudan tarttuvan...