Uutta sisältöä Sisäpiirissä

Kohtaan “Ohjeet” lisätty lista Suomessa yleisimmistä naudoista ihmisiin tarttuvista taudeista. Taulukkoon on koottu tartunnan lähde, oireet ihmisessä sekä taudin esiintyvyys Suomessa. “Utareterveys”-osiossa hyvin tiivistetty kooste...